Disclaimer


Deze website behoort toe aan Integreater. Ondanks de zorg en aandacht die Integreater aan de samenstelling van deze website besteedt, is het niet te garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. De informatie op www.integreater.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De informatie op www.integreater.nl en daaraan gekoppelde domeinen wordt regelmatig en zonder aankondiging geactualiseerd. Dit gebeurt met zorg en aandacht. Bij eventuele fouten en disfunctioneren stellen we uw melding daarvan zeer op prijs.


Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Daarom mogen teksten of andere informatie van deze website niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Integreater verspreid of verveelvoudigd worden.


Integreater is niet aansprakelijk voor eventuele ongewenste verspreiding van informatie van haar websites door derden. Integreater sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar websites, het gebruik van informatie die door middel van deze websites is verkregen of de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om ze te kunnen raadplegen.